DELTACO monitorkabel RGB HD15ha-ha 20m, Pin-Pin, utan pin 9{"Items":[{"AltText":"","Url":"Products\/rgb-8e.jpg"},{"AltText":"","Url":"Products\/rgb-8e-zzz.jpg"}]}RGB-8E5637156494https://www.deltaco.eu/en/products/deltaco/cables-adapters/rgb-vga/hd15-male-male/RGB-8E11/11/2011 9:11:11 AM <BODY><P>DELTACO monitorkabel RGB HD15ha-ha 20m, utan pin 9, grå<BR><BR>Vanlig monitorkabel för anslutning mellan switchboxar, VGA-förlängare, datorer och andra enheter. Hane till Hane med skruvkontakter. Ferritkärnor och dubbelskärmad kabel. <I>Saknar anslutning på Pin 9.</I> Vissa nyare monitorer måste ha en kabel som saknar anslutning på Pin 9.</P> <P>• Highest resolution: 1920x1200 @ 60 Hz</P></BODY>lifetime5637156494
DELTACO monitorkabel RGB HD15ha-ha 2m, utan pin 9{"Items":[{"AltText":"","Url":"Products\/rgb-8.jpg"},{"AltText":"","Url":"Products\/rgb-8-zzz.jpg"}]}RGB-85637156489https://www.deltaco.eu/en/products/deltaco/cables-adapters/rgb-vga/hd15-male-male/RGB-811/11/2011 9:11:11 AM <BODY><P>DELTACO monitorkabel RGB HD15ha-ha 2m, utan pin 9, grå<BR><BR>Vanlig monitorkabel för anslutning mellan switchboxar, VGA-förlängare, datorer och andra enheter. Hane till Hane med skruvkontakter. Ferritkärnor och dubbelskärmad kabel. <I>Saknar anslutning på Pin 9.</I> Vissa nyare monitorer måste ha en kabel som saknar anslutning på Pin 9. <BR></P> <P>• Highest resolution: 1920x1200 @ 60 Hz<BR></P></BODY>lifetime5637156489
DELTACO monitorkabel RGB HD15ha-ha 10m, Pin-Pin, utan pin 9{"Items":[{"AltText":"","Url":"Products\/rgb-8c.jpg"},{"AltText":"","Url":"Products\/rgb-8c-zzz.jpg"}]}RGB-8C5637156492https://www.deltaco.eu/en/products/deltaco/cables-adapters/rgb-vga/hd15-male-male/RGB-8C11/11/2011 9:11:11 AM <BODY><P>DELTACO monitorkabel RGB HD15ha-ha 10m, utan pin 9, grå<BR><BR>Vanlig monitorkabel för anslutning mellan switchboxar, VGA-förlängare, datorer och andra enheter. Hane till Hane med skruvkontakter. Ferritkärnor och dubbelskärmad kabel. <I>Saknar anslutning på Pin 9.</I> Vissa nyare monitorer måste ha en kabel som saknar anslutning på Pin 9.</P> <P>• Highest resolution: 1920x1200 @ 60 Hz</P></BODY>lifetime5637156492
DELTACO monitorkabel RGB HD15ha-ha 15m, Pin-Pin, utan pin 9{"Items":[{"AltText":"","Url":"Products\/rgb-8d.jpg"},{"AltText":"","Url":"Products\/rgb-8d-zzz.jpg"}]}RGB-8D5637156493https://www.deltaco.eu/en/products/deltaco/cables-adapters/rgb-vga/hd15-male-male/RGB-8D11/11/2011 9:11:11 AM <BODY><P>DELTACO monitorkabel RGB HD15ha-ha 15m, utan pin 9, grå<BR><BR>Vanlig monitorkabel för anslutning mellan switchboxar, VGA-förlängare, datorer och andra enheter. Hane till Hane med skruvkontakter. Ferritkärnor och dubbelskärmad kabel. <I>Saknar anslutning på Pin 9.</I> Vissa nyare monitorer måste ha en kabel som saknar anslutning på Pin 9.<BR></P> <P>• Highest resolution: 1920x1200 @ 60 Hz</P></BODY>lifetime5637156493
DELTACO monitorkabel RGB HD15ha-ha 5m, Pin-Pin, utan pin 9{"Items":[{"AltText":"","Url":"Products\/rgb-8b.jpg"},{"AltText":"","Url":"Products\/rgb-8b-zzz.jpg"}]}RGB-8B5637156491https://www.deltaco.eu/en/products/deltaco/cables-adapters/rgb-vga/hd15-male-male/RGB-8B11/11/2011 9:11:11 AM <BODY><P>DELTACO monitorkabel RGB HD15ha-ha 5m, utan pin 9, grå<BR><BR>Vanlig monitorkabel för anslutning mellan switchboxar, VGA-förlängare, datorer och andra enheter. Hane till Hane med skruvkontakter. Ferritkärnor och dubbelskärmad kabel. <I>Saknar anslutning på Pin 9.</I> Vissa nyare monitorer måste ha en kabel som saknar anslutning på Pin 9.</P> <P><BR>• Highest resolution: 1920x1200 @ 60 Hz</P></BODY>lifetime5637156491
DELTACO monitorkabel RGB HD15ha-ha 1m, Pin-Pin, utan pin 9{"Items":[{"AltText":"","Url":"Products\/rgb-8g.jpg"},{"AltText":"","Url":"Products\/rgb-8g-zzz.jpg"}]}RGB-8G5637156496https://www.deltaco.eu/en/products/deltaco/cables-adapters/rgb-vga/hd15-male-male/RGB-8G11/11/2011 9:11:11 AM <BODY><P>DELTACO monitorkabel RGB HD15ha-ha 1m, utan pin 9, grå<BR><BR>Vanlig monitorkabel för anslutning mellan switchboxar, VGA-förlängare, datorer och andra enheter. Hane till Hane med skruvkontakter. Ferritkärnor och dubbelskärmad kabel. <I>Saknar anslutning på Pin 9.</I> Vissa nyare monitorer måste ha en kabel som saknar anslutning på Pin 9.</P> <P><BR>• Highest resolution: 1920x1200 @ 60 Hz</P></BODY>lifetime5637156496
DELTACO monitorkabel RGB HD15ha-ha 3m, Pin-Pin, utan pin 9{"Items":[{"AltText":"","Url":"Products\/rgb-8a.jpg"},{"AltText":"","Url":"Products\/rgb-8a-zzz.jpg"}]}RGB-8A5637156490https://www.deltaco.eu/en/products/deltaco/cables-adapters/rgb-vga/hd15-male-male/RGB-8A11/11/2011 9:11:11 AM <BODY><P>DELTACO monitorkabel RGB HD15ha-ha 3m, utan pin 9, grå<BR><BR>Vanlig monitorkabel för anslutning mellan switchboxar, VGA-förlängare, datorer och andra enheter. Hane till Hane med skruvkontakter. Ferritkärnor och dubbelskärmad kabel. <I>Saknar anslutning på Pin 9.</I> Vissa nyare monitorer måste ha en kabel som saknar anslutning på Pin 9.</P> <P><BR>• Highest resolution: 1920x1200 @ 60 Hz</P></BODY>lifetime5637156490
DELTACO monitorkabel RGB HD15ha-ha 25m, Pin-Pin, utan pin 9{"Items":[{"AltText":"","Url":"Products\/rgb-8f.jpg"},{"AltText":"","Url":"Products\/rgb-8f-zzz.jpg"}]}RGB-8F5637156495https://www.deltaco.eu/en/products/deltaco/cables-adapters/rgb-vga/hd15-male-male/RGB-8F11/11/2011 9:11:11 AM <BODY><P>DELTACO monitorkabel RGB HD15ha-ha 25m, utan pin 9, grå<BR><BR>Vanlig monitorkabel för anslutning mellan switchboxar, VGA-förlängare, datorer och andra enheter. Hane till Hane med skruvkontakter. Ferritkärnor och dubbelskärmad kabel. <I>Saknar anslutning på Pin 9.</I> Vissa nyare monitorer måste ha en kabel som saknar anslutning på Pin 9.</P> <P><BR>• Highest resolution: 1920x1200 @ 60 Hz</P></BODY>lifetime5637156495

HD15 male-male